АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ

Основне завдання асистента вчителя – допомога вчителю у забезпеченні особистісно-орієнтованого, індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у створенні ІПР для дитини з ООП.

ФУНКЦІЇ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

Організаційна:

 • допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням;
 • надає допомогу учням з ООП в організації робочого місця;
 • проводить спостереження за дитиною з метою вивчення ЇЇ індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня;
 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з ООП та беруть участь у розробленні ІПР;
 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові і безпечні умови навчання, виховання та праці
 • веде встановлену педагогічну документацію.

Навчально-розвиткова:

 • співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;
 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення і соціальну адаптацію учнів;
 • сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;
 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню і розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі в науковій, технічній, художній творчості;
 • створює навчально-виховні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

Діагностична:

 • разом із групою фахівців, які розробляють ІПР, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з ООП, оцінює навчальні досягнення дитини;
 • оцінює виконання ІПР, вивчає й аналізує динаміку розвитку дитини.

Прогностична:

 • на основі вивчення актуального і потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні ІПР.

Консультативна:

 • постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;
 • інформує вчителя класу і батьків про досягнення дитини.