ЛОГОПЕДИ

 

«Перш ніж братись до науки,
Нумо, діти, вчити звуки…
Все, що «скажуть» звір, чи пташка,
Чи плазун, а чи комашка,
Маєте запам'ятати
І навчитись вимовляти.
Світ — велика школа.
Все ЗВУЧИТЬ довкола!»

Леся ГУЦАЛО

Як приємно чути, коли дитина правильно розмовляє, чітко вимовляючи усі звуки рідної мови, доцільно вживає слова та правильно узгоджує їх між собою в реченні, безпомилково пише та читає. Однак є значна кількість дітей, у яких спостерігаються порушення мовлення.

В останні роки і батьки, і педагоги часто скаржаться на затримку мовленнєвого розвитку: діти пізно починають говорити, мало і погано розмовляють, їх мова «бідна» і примітивна. Спеціальна логопедична допомога потрібна практично кожній дитині не тільки дошкільного, але й шкільного віку.

Така картина спостерігається не тільки в нашій країні, але і у всьому світі. Як показали спеціальні дослідження, 25% чотирирічних дітей страждають серйозними порушеннями в мовному розвитку. В середині 70-х років дефекти мовлення спостерігався тільки у 4% дітей цього віку. За 20 останніх років число мовленнєвих порушень зросло більш ніж в шість разів!

                На жаль, продовжується тенденція до збільшення кількості дітей з патологією в анамнезі. Таким чином, відбувається зростання несприятливих факторів, які можуть впливати на мовленнєвий розвиток дитини. Актуальною стає профілактика мовленнєвих порушень у дітей з раннього віку.

В комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» ми обстежимо вашу дитину, а також надамо консультацію, яка допоможе зрозуміти, чи потребує дитина або потребуватиме логопедичної допомоги, і як батьки можуть допомогти дитині від 2-ох до 18-ти років.

                Однією з найважливіших проблем сучасної логопедії є раннє виявлення та попередження порушень мовленнєвого розвитку у дітей. Адже від своєчасно проведеної корекційної роботи, від усунення причин, що зумовлюють виникнення таких порушень, значною мірою залежить не лише розвиток мовлення, але й формування пізнавальної діяльності дитини, становлення її як особистості. Обстеження у логопеда необхідно пройти якомога раніше, оскільки виправляти порушення звуковимови з віком стає все складніше.

                Що входить в компетенцію логопеда ІРЦ?

Його завдання – всебічно обстежити і оцінити стан мовлення дитини. Оцінювання мовленнєвого розвитку дитини проходить поетапно: I етап – орієнтовно-підготовчий, завданням якого є збір амнестичних даних на основі вивчення медичної документації про дитину; з`ясування скарг, опитування батьків щодо проблеми дитини. II етап – діагностично-диференційований. На цьому етапі оцінюються всі компоненти мовлення дитини (словникового запасу, граматичної будови, зв`язного мовлення, звуковимови й фонематичних процесів). Основним методом логопедичної оцінки є бесіда з дитиною; спостереження за дитиною; гра. Якщо ваша дитина шкільного віку, то додатково до сказаного оцінюється вміння грамотно писати і читати. Крім того, зазвичай виникає необхідність оцінити стан немовних здібностей дитини. Необхідно з’ясувати, наскільки розвинене образне мислення. Оцінюються здатності орієнтуватися в просторі, вміння конструювати, малювати, логічно мислити і послідовно викладати свої думки. Важливо знати про те, як і в що вміє грати малюк, наскільки багаті та різноманітні його ігри.

                   Діагностичне обстеження допомагає спеціалісту виявити причину порушення мовлення, ступінь та особливості загального та мовленнєвого розвитку дитини, а також зону найближчого розвитку, що в подальшому допоможе вчителю-логопеду побудувати індивідуальний план корекційної роботи допомагає дотримуватися у практичній роботі принципів системності і послідовності та простежити динаміку ефективності логопедичного впливу. 

                  Всупереч поширеній думці логопед не тільки «ставить» звуки. Робота логопеда в  починається з розвитку у дітей уваги, зорового і слухового сприйняття (впізнавання і розрізнення), пам’яті та мислення. Без цього неможливо налагодити повноцінний освітній процес. У завдання логопеда входять розширення і збагачення словникового запасу дітей, розвиток зв’язного мовлення і навчання грамоті, виправлення граматичних помилок.

                  Крім володіння методиками корекції усного та писемного мовлення, логопед знайомий з основами невропатології, психопатології, патології органів слуху і мови. Якщо виявлено якесь відхилення в розвитку мовлення від вікової норми, то завдання логопеда – зрозуміти причини і механізми цього відхилення, вирішити, хто і як зможе допомогти дитині, чи потребує малюк тривалого корекційного навчання за участю логопеда, або лікування та інших лікувально-відновлювальних заходів.

Дуже важливо, щоб батьки мали уявлення про  норми розвитку мовних навичок, для своєчасної корекції мовленнєвих  відхилень. Адже раннє виявлення різних мовних порушень і своєчасна їх корекція, дозволить попередити вторинні відхилення в подальшому. Тільки спільна робота вчителя-логопеда і батьків дозволить дитині повернути повноцінний розвиток, щоб подальше навчання дітей було успішним, щоб кожна дитина в навчальній діяльності досягала більш високих результатів.

                 Вам буде корисно заглянути на наш сайт, де зібрані методичні поради, практичні рекомендації та весь комплекс необхідних логопедичних матеріалів для розвитку мовлення дітей, попередження та подолання мовленнєвих порушень, а також підвищення результативності корекційно-розвиткової роботи.


Ідемо до логопеда, як підготувати дитину?

Перша зустріч з логопедом. Не можна просто так привести дитину до логопеда. Ні, звичайно можна. Можна відвести дитину в незнайомий ...
Читати далі…

Мовленнєвий (фонематичний) слух

Для того, щоб навчитися правильно вимовляти звуки, дитина повинна точно сприймати їх на слух. Здатність правильно чути, впізнавати та розрізняти ...
Читати далі…

Коли діти починають розмовляти?

Першим виявом мовлення в дітей є аґукання. Коли вони трохи підростають, то починають вимовляти найпростіші сполучення звуків та слова (наприклад, ...
Читати далі…

Порушення звуковимови

“Скільки часу триває робота над постановкою звуків?”, “Чи за один-два заняття виправиться звук у моєї дитини?” ... і багато подібних ...
Читати далі…

Дрібна моторика рук – успіх в маленьких долоньках

Давним-давно в ранньому віці розвитку рухів кистей і пальців рук надавали великого значення. Для цього дітям, в якості підготовчих вправ, ...
Читати далі…

Розвиваємо дрібну моторику у дітей: чому це важливо?

Дрібна моторика – це здатність маніпулювати дрібними предметами, передавати об`єкти з руки в руку, а також виконувати завдання, що потребують ...
Читати далі…

Як розговорити малечу?

Жвавий інтерес до навколишнього, окремі вигуки і звуконаслідування, жести і міміка замість слів – так можна охарактеризувати немовних дітей. «Мовчуни» ...
Читати далі…