Діти з порушеннями опорно-рухового апарату

Руховий аналізатор — це нейрофізіологічна система, яка здійснює аналіз і синтез сигналів, що виникають в органах людини та тварин. Руховий аналізатор складається з периферійних відділів, специфічних нервових волокон (чутливі нерви, що несуть нервові імпульси до головного мозку), відповідних підкіркових структур і кіркового відділу, розташованих в лобних долях кори головного мозку. Руховий аналізатор бере участь у підтримці постійного тонусу (напруги) м’язів тіла та координації рухів. Порушення, які відбуваються у руховому аналізаторі, призводять до певного, атипового розвитку особистості дитини.

Параліч – (від гр. paralio – розслаблюю) – повне випадіння рухових функцій, яке залежить від ураження рухового апарату центральної або периферійної нервової системи. Неповний ступінь паралічу, або параліч у стадії зворотного розвитку, називається парезом.

Функціональні паралічі не супроводжуються анатомічними змінами в нервовій системі, є істеричними і виникають внаслідок розвитку стійкого осередку гальмування в ділянці рухового аналізатора кори головного мозку.

Органічні паралічі: Периферійні уражуються рухові клітини передніх рогів спинного мозку або ж периферійні нервові стволи; випадають всі рухи і падає тонус м’язів (в’ялий параліч), м’язи атрофуються, сухожильні рефлекси і рефлекси шкіри затухають. Центральні ураження пірамідної системи і порушення можуть виникати у різних відділах головного і спинного мозку. М’язи кінцівок ушкоджуються неоднаково; м’язовий тонус підвищується (спастичний параліч); рухові функції випадають не повністю: довільні рухи стають неможливими, а сухожильні рефлекси різко зростають; з’являються патологічні рефлекси.

До порушень опорно-рухового апарату призводять такі захворювання, як:
 1. Дитячий церебральний параліч – непрогресуюче захворювання головного мозку, яке вражає ті його відділи, що відповідають за рухливість і положення тіла, і виникає на ранніх етапах розвитку головного мозку. Тетраплегія – відсутність або послаблення рухів всіх кінцівок з переважанням проблем у руках. Диплегія – параліч, що вражає обидві половини тіла, причому більшою мірою ноги, ніж руки. Геміплегія – параліч однієї половини тіла. Нижня параплегія – ураження ніг.
 2. Поліомієліт (від гр. polios – сірий, mielos – мозок) – гостре інфекційне захворювання, що вражає головним чином сіру речовину спинного мозку.
 3. Сколіоз – бокове викривлення хребта, яке може проявлятись у його різних відділах.
 4. Остеоартрит, остеомієліт, артрогрипоз, хондродистрофія, міопатія, патологічний кіфоз.
 5. Інші вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату

Особливості роботи педагогів з такою дитиною:

 • оптимальне дозування виконання письмових робіт з урахуванням порушень загальної та дрібної моторики пальців рук;
 • передбачати варіативність письмових робіт – не лише самостійне письмо, а й роздаткові картки з друкованою основою; не лише ручка, а магнітна дошка, комп’ютер;
 • збільшення часу на виконання письмових завдань або заміняти частину з них на усні.

При наявності порушень просторових відносин і несформованості зорово-просторової координації слід використовувати наступні прийоми:

 • спеціально вказати (ручкою, олівцем) рядок і місце, де потрібно починати писати, малювати;
 • позначати відстань між рядками чи частинами завдання;
 • при виконанні арифметичних дій у стовпчик можна розфарбувати клітинки олівцем, наприклад, сотні – зеленим, десятки – синім, одиниці – червоним;
 • використовувати перфокарти;
 • при читанні використовувати спеціальні закладки з прорізями для фіксування слова, словосполучення чи речення;
 • оцінюючи дитину, не знижувати бали за повільну відповідь, недостатню інтонаційну виразність, особливості письма.

Навчання і виховання дитини з вадами опорно-рухового апарату має бути поєднаним із оздоровленням і лікуванням, логопедичними заняттями, заняттями з психологом, лікувальною фізкультурою, масажем.

“ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ”