сестра медична

У своїй роботі сестра медична ІРЦ керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює постійний контроль за станом здоров’я особи, проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників ІРЦ, надає невідкладну медичну допомогу особам та дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників ІРЦ, веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.
Сестра медична допомагає організувати профілактичні огляди особи при проходженні комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, проводить аналіз стану здоров’я осіб за результатами медичних оглядів, інформує батьків і фахівців ІРЦ. Забезпечує контроль за дотриманням режиму та навчальних навантажень згідно з віком особи.
В інформаційному куточку та на сайті ІРЦ сестра медична систематично розміщує інформацію за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму. На нарадах при директорові, обговорюються питання дотримання санітарно-гігієнічних умов в ІРЦ, результати медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку особи.