Посібники

Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчальнометодичний посібник.

Поради вчителям щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням: Методичні рекомендації/ Укладач О.В. Гаяш. – Ужгород

Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. Навчальний посібник, 2017. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Секвенційні програми допомоги дітям з аутизмом.Навчальний посібник, 2017. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник, 2017. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб./за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В; колек. авторів: Азін В.О., Грибальский Я.В., Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В.

Бар’єри в навчанні та участі дітей з когнітивними порушеннями: особливості розвитку дітей із ЗПР, РАС, ГРДУ (методичний вісник) Авторський колектив: Л.І.Прохоренко, О.О.Бабяк, І.В.Недозим, Н.І.Баташева

Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі. Методичний посібник

Путівник для батьків дітей з особливими потребами: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А.–К.:–ТОВ ВПЦ «Літопис–ХХ»-2010.

Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності. Методичні рекомендації/ ав.: Ольга Ферт – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет педагогічної освіти, кафедра корекційної педагогіки та інклюзії, 2017

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку / навчально-методичний посібник /ав.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко та ін.: За ред.: О.В. Чеботарьової, І.В. Гладченко. – К., ІСП НАПН України, 2017.–87 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі інклюзивно-ресурсних центрів із сім’єю. Методичні рекомендації за редакцією А. Г. Обухівської