Яку документацію потрібно для роботи асистента вчителя

На сьогодні немає чітко затвердженого переліку обов’язкових документів для асистента вчителя. Деякі уявлення щодо цього питання можна сформувати, керуючись посадовими обов’язками асистента вчителя, окремими нормативними документами та роз’ясненнями. Відповіді можна знайти в наказі МОН від 25 червня 2018 №676 року “Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти”.

Отже, нова Інструкція унормовує загальні засади ведення діловодства у закладах загальної середньої освіти. Відповідно, на її підставі заклад освіти затверджуватиме власну. Інструкція не містить переліку обов’язкової для закладів освіти ділової документації.

Перелік усіх необхідних документів для ведення асистентом вчителя, може бути вказаний в його посадових обов’язках.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

ІПР основний документ (річний план роботи асистента вчителя) 

Індивідуальна програма розвитку, яку пишуть на кожну дитину з ООП індивідуально впродовж 2-х тижнів від початку навчання (“Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу”, наказ МОН від 08.06.2018, №609). Асистент вчителя разом з вчителем класу оцінює рівень досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР.

У річному плані роботи передбачають усі види робіт, визначені посадовою інструкцією. Їх можна поділити за розділами:

 • організаційна та навчально-корекційна робота;
 • співпраця з учителями-«предметниками», вчителями-дефектологами, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом;
 • робота з батьками та громадськістю;
 • методична та самоосвітня робота;
 • робота з документацією.

Зведена таблиця (розклад уроків / вид діяльності).

Оскільки допомога асистента вчителя може бути необхідна не на всіх уроках, у зведеній таблиці можна відзначати, на яких саме уроках асистент вчителя має активно працювати в класі, а на яких може займатись адаптацією матеріалів та заповненням необхідних документів.

Приклад таблиці

Графік роботи асистента вчителя (залежно від робочого навантаження)

На кожен інклюзивний клас виділяється ставка асистента вчителя в розмірі 25 годин на тиждень. Цю ставку можуть між собою ділити два асистенти вчителя, відповідно по 12,5 годин на тиждень. У такому випадку буде зручно вести графік роботи асистентів вчителів.

Графік роботи асистента вчителя складають, узгоджуючи його з:

 • розкладом уроків у закладі заняттями інших педагогів,
 • спеціалістів вузького профілю.

У графіку фіксують особливості організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, вказуючи на такі завдання діяльності асистента вчителя, як:

 • допомога вчителю під час проведення уроків
 • розроблення матеріалів для індивідуальної роботи з дітьми
 • проведення виховних занять
 • індивідуальний супровід дітей
 • консультації для батьків
 • взаємодія з іншими фахівцями психолого-педагогічного супроводу.

Приклад графіку роботи двох асистентів в одному класі

Журнал спостереження

Одними з основних функцій асистента учителя є:

– спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

– оцінка (спільно з вчителем) рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

Для збору цієї інформації доречно вести журнал спостереження. Стандартизованої форми такого журналу немає. Ми пропонуємо вам свій варіант такого журналу.

Приклад журналу спостереження

Портфоліо дитини 

Папка з роботами дитини (малюнки, аплікації, робочі зошити, роботи на роздруківках). Усі матеріали, які допоможуть визначити прогрес дитини в освоєнні навичок наприкінці певного періоду (півріччя або навчального року).

У посібнику “Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі” проанаізовані нормативно-правові документи, що регламентують діяльність асистента вчителя.