ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА НАВЧАННЯ

Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги (безоплатно):

 • комплексна оцінка особливих освітніх потреб особи
 • психологічна підтримка батьків та їх навчання, як діяти з дитиною
 • постійний супровід  дитини і повторення комплексної оцінки за потреби
 • корекційно-розвиткові послуги для дитини
 • видача документів міжнародного зразка
 • консультування та навчання вчителів та інших учасників команди психолого-педагогічного супроводу

Комплексну  психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини  проводять за такими напрямами:

 • фізичний розвиток (рівень загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвиток дрібної моторики, спосіб пересування тощо)
 • мовленнєвий  розвиток (рівень розвитку і використання вербальної/невербальної мови, наявність мовленнєвого порушення та його структури)
 • когнітивна сфера (рівень сформованості  пізнавальних процесів (сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага))
 • емоційно-вольова сфера (здатність до вольового зусилля, схильність до проявів девіантної поведінки та її причини)
 • освітня діяльність (рівень  сформованості знань, умінь, навичок відповідно до освітньої програми)

Переваги інклюзивно-ресурсного центру:

 • ми працюємо за міжнародно визнаними методиками діагностики та психолого-педагогічного оцінювання особи, які  проводяться за міжнародними тестами:   

«CASD» (опитувальник розладу аутистичного спектра), 
«Conners-3» (шкали оцінювання розладу дефіциту уваги та гіперактивності), 
«Leiter-3» (міжнародна шкала продуктивності Лейтера),
«WISC-IV»(шкала інтелекту Векслера для дітей)  
«РЕР-3» (індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутистичного спектра)

 • територіальний принцип наближеності
 • доступність (сюди можуть звернутись батьки, вчителі, інші учасники освітнього процесу, соціальна служба, служба у справах дітей, медики)
 • міжвідомча співпраця і обмін інформацією
 • можемо запрошувати до себе фахівців з інших установ
 • працівники інклюзивно-ресурсного центру виїжджають в школу, аби спостерігати за дитиною або навчати вчителів

На базі  інклюзивно-ресурсного центру  сформований Єдиний державний реєстр осіб з ООП, реєстр  фахівців та закладів освіти, які надають корекційно-розвиткові послуги дітям з ООП, з використанням Google-карти. Детальнішу інформацію з адресами та контактами дивіться на порталі інклюзивної освіти.
Як користуватися порталом «ІРЦ» та мобільним застосунком АС «ІРЦ», можна дізнатися з відповідних інструкцій.

Для батьків
Портал
Моб. застосунок
Для фахівців ІРЦ
Портал
Моб. застосунок
Для директорів ІРЦ
Портал
Моб. застосунок
Для закладів освіти
Портал
Моб. застосунок