Діти із затримкою психічного розвитку

Однією із категорій дітей з особливими освітніми потребами – є діти з затримкою психічного розвитку (ЗПР). Сама назва порушення розкриває суть стану дитини, який полягає у відставанні темпу розвитку психічних функцій сприймання, мислення, уваги, пам’яті, емоційно-вольової сфери від загальноприйнятих показників для даної вікової категорії.

Найпоширеніші причини ЗПР:

 • спадковість;
 • несприятливі умови виховання;
 • тривалі хвороби у ранньому дитинстві, які виснажують ма­люка;
 • порушення функціонування головного мозку, пов’язані з його ураженнями під час внутрішньоутробного розвитку,  внаслідок патологічних пологів, травм тощо.

Порушенняння діагностується у дошкільному або молодшому шкільному віці. Виражається в обмеженості уявлень, браку знань, нездатності до інтелектуальної діяльності, переважанні ігрових, чисто дитячих інтересів, незрілості мислення.

Ознаки ЗПР можна запідозрити, звернувши увагу на особливості психічних функцій та поведінку дитини:

 • Сприймання: уповільнене, неточне, дитина не  може сформувати цілісний образ, краще сприймається інформація візуально, ніж на слух;
 • Увага: поверхнева, нестійка, короткочасна. Відволіканню сприяють будь-які зовнішні стимули;
 • Пам’ять: переважає наочно-образна пам’ять, мозаїчне запам’ятовування інформації, низька розумова активність при відтворенні інформації;
 • Мислення: порушення образного мислення, абстрактне і логічне мислення тільки за допомогою педагога або батька. Діти з ЗПР не можуть підсумувати інформацію, зробити висновок;
 • Мова: наявне спотворення артикуляції звуків, обмеження словникового запасу, спостерігаються труднощі у побудові висловлювання, порушення слухової диференціації, затримка мовного розвитку, дислалія, дислексія, дисграфія;
 • Працездатність та поведінка:у дітей із ЗПР дуже коротка тривалість продуктивної роботи – усього 15-20 хвилин, після чого наступає втома. Її прояви неоднакові: одні діти стають млявими, сонними, інші, навпаки, стають непосидючими, багато розмовляють, не реагують або негативно реагують на зауваження;
 • Сенсомоторний розвиток і чуттєве пізнання дійсності: у зв’язку з порушеннями центральної нервової системи опрацювання отриманої інформації від органів чуття відбувається менш успішно. Дітям  буває складно відрізнити букви, цифри напрямки руху, розміщення в просторі.

Якщо ви помітили, що дитина відстає у розвитку, проконсультуйтеся із психологом, дитячим лікарем-психіатром, не сподівайтеся, що затримка психічного розвитку  мине сама по собі або дитина її переросте. Раннє виявлення порушень та комплексно організований корекційно-розвитковий супровід дитини забезпечить покращення рівня розвитку когнітивних процесів та  емоційно-вольової  сфери в рамках вікових показників психічного розвитку.

Дітям з ЗПР рекомендовані  заняття з логопедом,  корекційним педагогом, дитячим психологом. Не менш важливим є забезпечення дитини  необхідною кількістю рухових активностей, спорту, рухливих ігор.

Рекомендації щодо організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

 • Розширювати у дитини знання та уяв­лення про навколишній світ, учити спостерігати, порівнювати різні предмети, знаходити між ними спільне та відмінне. Для цього необхідно ознайомлювати ді­тей з конкретними речами, явищами, формувати уявлення про взаємини між людьми. Варто залучати дитину до праці, щоб вона на власному чуттєвому досві­ді засвоювала знання про предмети повсякденного вжитку, інструменти тощо. Ді­яльність з використанням певних предметів полегшує засвоєння їхньої назви, розширює уявлення про їхні особливості, призначення тощо. Так дитина засвоює елементарні поняття.
 • Складати розповідь за сюжетними картинками. Для цього мож­на використовувати ілюстрації з художніх книжок, дитячих журналів. Під час розглядання малюнка дорослому слід керувати сприйманням дитини, приверта­ти увагу на деталі, які важко помітити, пояснювати їхнє значення, активізовувати мовлення дитини.
 • Розрізняти та називати колір, форму, розмір предметів, роз­міщення їх у просторі. Засвоєння сенсорних еталонів та розуміння просторових відношень має велике значення як для інтелектуального, так і для мовленнєвого розвитку дитини. Мовлення збагачується прийменниками, прислівниками і набу­ває складнішої граматичної структури.
 • Порівнювати предмети. З метою розвитку розумових дій, дитину слід підводити її до розуміння, що порівнювати –  це значить визначати схоже і відмінне. При порівнянні предметів слід допомагати дитині, ставлячи запитання. Скажімо, по­рівнюючи огірок і яблуко, можна запитати дитину: «Що це?», «Як вони назива­ються?», «Як вони відрізняються за кольором, формою, величиною?», «Де вони ростуть?» тощо.
 • Групувати різні предмети за спільними озна­ками та називати групу узагальнюючим словом – овочі, фрукти тощо. Для цьо­го слід використовувати серії карток із зображенням різних тварин, птахів, дерев, квітів, овочів, фруктів, ягід, одягу, меблів, посуду тощо.
 • Цілеспрямовано планувати свою діяльність. Для цього слід учити дитину виконувати роботу поетапно і позначати кожен етап від­повідним знаком, наприклад, певною геометричною фігурою. Коли дитина засво­їть уміння успішно виконувати роботу, користуючись знаками, вона зможе пере­йти до самостійного планування своєї діяльності.
 • Вчити дитину гратися і дотримуватися правил, зокрема сприяти розширен­ню тематики та сюжету ігор. Обов’язково слід учити дитину виконувати певні ролі, дотримуватися правил гри. Для цього необхідно частіше гратися з дитиною, беручи на себе ініціативу, як у виборі теми, так і у розгортанні сюжету та вста­новленні правил гри. Наприклад, щоб дитина почала гратися у магазин, слід сфор­мувати у неї уявлення про те, що там відбувається. Тому спочатку потрібно разом з дитиною побувати у магазині, звернути її увагу на те, що роблять продавці, ка­сири, як до них звертаються відвідувачі магазину, що вони купують. Повернув­шись додому зі свіжими враженнями, можна починати гру.