медична сестра

НАТАЛЯ ПОКРИШКА
У своїй роботі медична сестра ІРЦ керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників ІРЦ, надає невідкладну медичну допомогу дітям та дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників ІРЦ, веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.
Медична сестра допомагає організувати профілактичні огляди дітей при проходженні комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, проводить аналіз стану здоров’я дітей за результатами медичних оглядів, інформуює батьків і фахівців ІРЦ. Забезпечуює контроль за дотриманням режиму та навчальних навантажень згідно з віком дитини.
В інформаційному куточку та на сайті ІРЦ сестра медична систематично розміщує інформацію за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму. На нарадах при директорові, обговорються питання дотримання санітарно-гігієнічних умов в ІРЦ, результати медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей.