Порушення звуковимови

“Скільки часу триває робота над постановкою звуків?”,  “Чи за один-два заняття  виправиться звук у моєї дитини?” … і  багато подібних запитань задають батьки логопедам. Але забувають, що кожна дитина має свій індивідуальний темп розвитку і в кожної дитини етапи постановки звуків проходять по-різному.

Пропоную маленьку пам`ятку батькам щодо корекції порушень вимови звуків

Послідовність роботи

Вчитель-логопед записує інформацію про порушені звуки дитини в індивідуальний зошит. Адже таким чином батькам легше відстежувати динаміку мовленнєвого розвитку своєї дитини. Тривалість корекційної роботи над виправленнями порушень проблемних звуків, в значній мірі залежить від участі батьків.

Корекція порушень звуковимови проводиться в кілька етапів

  • Перш, ніж почати корекцію звуковимови потрібно провести попередню роботу, яка включає: розвиток моторики артикуляційного апарату ( зміцнення м`язів губ, щік, язика); розвиток правильного фізіологічного і мовленнєвого дихання; розвиток фонематичного слуху (вміння чути і розрізняти мовні звуки). І тільки тоді, коли чітко і точно буде скоординована робота артикуляційних органів, які здатні швидко, плавно, не напружуючи м`язи,  переключатися з одного положення в інше, а також утримувати задану артикуляційну позицію – тоді можна переходити до постановки звуків. Завдання батьків на даному етапі, регулярно виконувати разом з дитиною комплекс вправ для розвитку артикуляційного апарату.
  •  Постановка звуків. Кожний звук характеризується тільки йому властивою комбінацією артикуляційних та акустичних ознак правильної вимови. Дитину вчать надавати своїм артикуляційним органам такого положення, яке властиве нормальній артикуляції звука  і забезпечує правильність його вимови. Ця робота проводиться вчителем-логопедом за допомогою спеціальних прийомів. Допомога батьків на даному етапі полягає в подальшому розвитку артикуляційного апарату (артикуляційні вправи і т.п.) і виконання прийомів для викликання відсутніх звуків, які пропонує вчитель-логопед.
  • Автоматизація поставлених звуків – один з найбільш тривалих і складних етапів. Як тільки вдається домогтися правильного звучання ізольованого звуку, тоді переходять до наступного етапу корекції звуковимови – етапу автоматизації, тобто до навчання дитини правильної вимови звуку в повсякденному спілкуванні.

Слід зазначити, що одразу після постановки звуку дитина не зможе вимовити всі слова з  новим звуком правильно. Автоматизація звуку здійснюється за умови поступового наростання складності мовного матеріалу: – в складах; – в словах; – у спеціально підібраних фразах; – в текстах, насичених звуком; – у розмовному мовленні. На цьому етапі допомога батьків дитині просто необхідна. Батьки разом з дитиною відпрацьовують мовний матеріал, запропонований вчителем-логопедом. Зміст його наповнений саме тим звуком, який в даний момент необхідно автоматизувати.

Спершу, поставлений звук необхідно вимовляти подовжено і коротко, голосно і тихо, проспівуючи, чітко і ін. Тоді поступово переходити до нормального звучання. Етап автоматизації звуку можна вважати завершеним лише тоді, коли дитина опанує навичку правильної вимови у безпосередній розмовній мові.

  • ДиференціацІя звуків. Основне завдання даного етапу полягає в тому, щоб  дитина змогла розрізняти у вимові та на слух звуки близькі за акустико-артикуляційними ознаками. Спочатку диференціація звуків відпрацьовується у вправах, а потім поступово вводиться в розмовно-побутову мову. Батьки повинні постійно контролювати правильність вимови поставлених звуків, під час виконання завдань, у повсякденному мовленні (в іграх, в діалозі дитини з оточуючими, у вільній діяльності) і робити це потрібно тактовно, ненав`язливо, в спокійному тоні.
  • Розвиток зв`язного мовлення.  Найголовніше завдання навчання грамоти – навчання зв`язного мовлення,  яке також є важливим етапом  для профілактики дисграфій в шкільному віці. Адже вільне володіння мовленням забезпечує успішне опанування навчальних предметів у школі, сприяє повноцінному спілкуванню, розвитку пізнавальних і творчих здібностей дітей. Батьки теж можуть допомогти дитині оволодіти навичками зв`язного мовлення. Вчитель-логопед надає приклади ігор і вправ, які можна виконувати в домашніх умовах.

Щоб дитина відчувала вашу підтримку і увагу, мотивуйте і обов`язково говоріть їй слова любові. Це допоможе вашій дитині навчатися з радістю та збільшить її бажання займатися з логопедом.

Вчитель-логопед ІРЦ Ольга Крупка