Мовленнєвий (фонематичний) слух

    Для того, щоб навчитися правильно вимовляти звуки, дитина повинна точно сприймати їх на слух. Здатність правильно чути, впізнавати та розрізняти звуки називається мовленнєвим (або фонематичним) слухом. Мовленнєвий слух можна порівняти з музичним. Завдяки музичному слуху дитина може відрізнити один музичний звук від іншого, а завдяки мовленнєвому слуху вона розпізнає звуки рідної мови і розрізняє їх між собою.

За допомогою мовленнєвого слуху дитина вчиться вимовляти звуки. Коли дитина чує певний звук, вона намагається його відтворити, інтуїтивно підбираючи для цього різні варіанти вимови. Якщо ж звук вийшов неточним, мовленнєвий слух дитини «не приймає» його. І вона продовжує шукати нові способи вимови цього звуку.

    У деяких дітей мовленнєвий слух від початку не розвинений (фонематичний недорозвиток мовлення), тому вони не можуть навчитися правильно вимовляти звуки, бо не можуть оцінити, чи співпадає їх вимова з загальноприйнятою. Зрозуміло, що вони «неточно» чують те, що вимовляють самі, а також те, що вимовляють оточуючі. Слід зауважити, що це не пов’язано із загальним зниженням у дитини фізіологічного слуху.

 Пропонуємо ігри для розвитку  фонематичного слуху ваших дітей:

«Відгадай, що звучало»

 • Уважно послухайте з дитиною шум води, шелест газети, дзвін ложок, скрип дверей та інші побутові звуки. Запропонуйте дитині закрити очі і відгадати – що це звучало?

«Шумливі мішечки»

 • Разом з малюком насипте мішечки або у коробки крупу, скріпки і т. д. Дитина повинна вгадати по звуку мішечка, що у нього всередині.

«Чарівна паличка»

 • Взявши олівець або палицю будь – якого призначення, постукайте нею по різним предметам в будинку. Чарівна паличка змусить звучати вазу, стіл, стіну, миску…Потім ускладните завдання – дитина відгадує з закритими очами, який предмет зазвучав.

«Жмурки»

 • Дитині зав’язують очі і вона рухається у бік дзвінкого дзвіночка, бубна, свистка.

«Голосно – тихо»

 • Домовтеся, що дитина буде виконувати певні дії, коли ви вимовляєте слова голосно і коли тихо. Є схожий варіант гри: далеко – близько. Ви говорите слова голосно, дитина відповідає – далеко.

«Що зайве»

 • Дорослий вимовляє ряди складів па – па – па – ба – па, фа – фа –ва – фа – фа….Дитина повинна плеснути, коли почує зайвий (інший) склад.

«Впіймай звук»

 • Дорослий вимовляє ряди звуків, а дитина плескає в долоні, коли чує задану фонему.

«Будь уважним»

 • Дорослий промовляє ряди слів, а дитина повинна плеснути, коли почує слово, що починається із заданого звуку. Більш складний варіант – закінчується на заданий звук або містить його в середині.

«Впіймай звук»

 • Поясніть дитині, що ви будете вимовляти різні звуки, а їй потрібно буде плеснути в долоні – «впіймай звук», коли вона почує певний звук. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного:

Звук [а] серед у, у, а, у

Звук [а]серед о, а, і, о

Звук [і] серед и, е, і, и

Звук [с] серед л, н, с, п

Звук [с] серед ш, ж, ч, с і т.д.

«Повтори»

 • Запропонуйте дитині повторити за вами склади

та –та – да пі – пи ат – от

па – па – ба мі – мі ум – ом

ка – ка – га ді – ди іт – ит

ва – ва – фа кі – ки ек – ек

«Ланцюжок слів»

 • Запропонуйте дитині повторити за вами ряди слів, різних за значенням, але схожих за звуковим складом:

мак, лак, бак;

тачка, качка, дачка;

сік, вік, тік, бік;

« Назви слово! »

 Пропоную дитині вибрати серед інших слів, та назвати лише те, яке починається на певний звук.

 • На звук [а] серед слів: Аня, Оля, Ігор, осінь, айстра
 • На звук [і] серед слів: іграшки, овочі, автобус, Іра
 • На звук [б] серед слів: мак, банка, танк, бочка.

     Тривалий шлях оволодіння дитиною вимовною системою, обумовлений складністю самого матеріалу – звуків мови, які вона повинна навчитися сприймати і відтворювати. Систематична робота над звуковимовою допомогає дитині досконало оволодіти фонематичною  стороною мови. Отже, розвиток фонематичного сприйняття – один із напрямків роботи з дітьми.