Піраміда навчання (розвитку ЦНС)

Часто батьки звертаються до фахівців з  питанням, що їх дитина погано говорить,  вчителі  звинувачують дитину в лінощах, а батьків – у недостатній увазі до навчання дитини.

Розвиток будь-якої дитини, формування усіх її навичок і вмінь відбувається у певній закономірності. Наочним прикладом є  піраміда навчання  М. Вільямса та С. Шеленбергера

Для успішного навчання, передусім, необхідний фундамент піраміди – це здоровий організм людини.

Порушення в системах організму на рівні генів, ДНК, елементів клітин, тканин і органів призводять до порушення роботи організму загалом.  Наявність соматичного захворювання, наприклад, стан після операції на серці, чи епілепсії, як наслідок – вживання певних медикаментів – накладає свій відбиток як на життя дитини, так і на можливість засвоєння навчального матеріалу.

 Немає навчання без роботи мозку. Тому в основі піраміди – адекватна робота центральної нервової системи. На жаль, нині збільшується статистика захворювань нервової системи через порушення внутрішньоутробного розвитку, при пологах, через травми головного мозку, інфекційне ураження ЦНС.

З точки зору нейропсихологів – кожний прояв мінімальної мозкової дисфункції має причину – порушення в певній зоні мозку, які видно на електроенцефалограмі як «індивідуальні особливості».

 Діти відчувають труднощі в навчанні, зазвичай, унаслідок уповільнення психічної діяльності, цереброастенічних проявів, порушення пам’яті та уваги, зайвої рухливості, недорозвинення довільної цілеспрямованої діяльності. Ці труднощі стають особливо вираженими, коли дитина йде в школу, і їй буває важко адаптуватися до нових умов.

 Ознаки ММД виявляються в клінічній картині таких порушень розвитку:

• розлади розвитку уваги і пам’яті;

• розлади розвитку мовлення (зокрема дисграфія і дислексія);

• розлади формування шкільних навичок;

 • розлад розвитку рухових функцій, диспраксія розвитку;

Ця піраміда наочно показує, наскільки вся освіта дитини, поведінка, інтелект, мовлення залежить від нижніх поверхів піраміди, а особливо від основи нервової системи.

Без забезпечення розвитку дитини на нижніх ′′ поверхах “, не варто потребувати навичок, що є на вищих ′′ поверхах ′′ піраміди навчання. Саме це пояснюємо батькам, що неможливо вимагати від дитини добре артикульованої мови, стійкої уваги та ідеальної поведінки, якщо є прогалини на нижніх рівнях піраміди ( незграбні, погано скоординовані рухи, не відчуває свого тіла в просторі,  порушена обробка сенсорної інформації і т.д.), а потрібно, в першу чергу,  зайнятися фізкультурою, дрібною моторикою, мозочковою стимуляцією, розвитком моторики.

МОВА найвища психічна функція, яка перебуває не в основі  піраміди, не збоку, не окремо, а на самій  вершині.  І щоб потрапити на цю вершину, потрібно звернути увагу на кожен ′поверх ′′ цієї піраміди.